[gruppe3] Re: [gruppe3] Sender e-post: Kontekstanalyse.doc, Målanalyse.xls

  • From: Dennis <dennis.lundh@xxxxxxxxx>
  • To: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 12 Oct 2005 11:46:22 +0200

Har kikket på målanalysen og endret punktene for teknisk + fikset layout.

Filen er også lagt på web.

hilsen
Dennis

Henning Gundersen wrote:

Hei.
Her er filene.
Kan dere komme med synspunkter.

Dennis: Vi har gradert tekniske punkter, men det vet vi lite om, så fint om
du kan korrigere.

Henning


Other related posts:

  • » [gruppe3] Re: [gruppe3] Sender e-post: Kontekstanalyse.doc, Målanalyse.xls