[gruppe3] formatering av dokumenter

  • From: Dennis Lundh <DennisJMJ.Lundh@xxxxxxxxx>
  • To: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 19 Sep 2005 15:57:32 +0200

Vi må bli enige om en felles regel for hvordan navn på dokumenter og i hvilket format de skal være. Jeg har følgende forslag:

* filnavn skrives med små bokstaver, med "_" for mellomrom, og med
bokstavene a-z og tallene 0-9. Dettte gjelder alle dokumenter
gruppen produserer. * formatet på filen bør for tekst være rtf, altså Raw Text Format. (.rtf) Dette kan man velge når man lagrer dokumentet med "Lagre
som" eller "Save As".
* Bilder eller innskannede dokumenter sendes som jpg/gif eller Adobe
PDF.


Eksempel på¨filnavn: fil_med_mellomrom01.rtf

Jeg foreslår at referat får filnavn "referatddmmyyyy": eks. referat_07092005.rtf

Alt dette er for å gjøre det enklere for oss å legge ting ut på web, og ikke minst finne det igjen etterpå ;-)

Dennis


Other related posts:

  • » [gruppe3] formatering av dokumenter