[gruppe3] Re: Websiden for administrative ting er oppdatert

  • From: "Moa BoY" <dj_moa@xxxxxxxxxxx>
  • To: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 17 Nov 2005 10:43:50 +0100

hmmm mangler en 2-3 timer på meg på tekstskriving/fiksing av dc++ en gang i oktober...


From: Dennis <dennis.lundh@xxxxxxxxx>
Reply-To: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
To: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [gruppe3] Re: Websiden for administrative ting er oppdatert
Date: Thu, 17 Nov 2005 07:39:21 +0100

Wooops.....feil i link....denne er fullstendig /http://www.iu.hio.no/~s135579/webprosjekt/


Hilsen Dennis / Dennis wrote:

Hei!

Har oppdatert websiden for prosjektet på /http://www.iu.hio.no/~s135579/

/Jeg har også oppdatert dagboken med tider og referat-linker. Har også lagt til link for å komme tilbake til hovedsiden igjen, etter at man har vært på dagbok-siden.

NB: Sjekk dagboken for å se etter feil, eller utelatelser. Vegar spesielt: Du har glemt antall timer på en av dine linjer (merket med rød skrift).


Referatene er konvertert til html og lagt opp.


Hilsen Dennis

Other related posts: