[gruppe3] VS: komentarer

  • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 23 Oct 2005 20:40:28 +0200

Hei
Når det gjelder dataprogram, så har jeg forholdt meg til loven paragraf 12b

Her er utdrag fra loven
§ 12. Når det ikke skjer i ervervsøyemed, kan enkelte eksemplar av et
offentliggjort verk fremstilles til privat bruk. Slike eksemplar må ikke
utnyttes i annet øyemed. Opphavsmennene gis en rimelig kompensasjon gjennom
årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Kongen kan fastsette nærmere
regler om fordeling av kompensasjonen. 

       Bestemmelsen i første ledd gir ikke rett til å 

a) ettergjøre bygningskunst gjennom oppføring av byggverk,  
b) fremstille maskinlesbare eksemplar av datamaskinprogram

Jeg har også brukt http://www.dagbladet.no/dinside/2004/01/05/387624.html
Her svarer Jon Bing om dataprogram under svaret på innlegg "låne ut DVD.

Jeg vil gjerne vite dersom noen av dere kan finne andre tolkninger på dette
punktet.

Henning

-----Opprinnelig melding-----
Fra: gruppe3-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:gruppe3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] På
vegne av Håvar Austli
Sendt: 23. oktober 2005 19:45
Til: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
Emne: [gruppe3] komentarer

Hei jeg har sent ut historie tidligere og ønsker kommentarer hvis det er 
behov for endring ellers har jeg sett i gjennom det andre jeg har motat og 
det ser bra ut. Men jeg lurer på om det virkelig er helt forbutt med 
fildeling av dataprogrammer som det sto under lov, da det kan vere så 
myeLurer på når vi skal møtes neste gang hilsen Håvar.

__________ NOD32 1.1263 (20051021) Information __________

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

 

_____________ NOD32 EMON 1.1263 (20051021) information _____________

This message was checked by NOD32 antivirus system
http://www.eset.com

 


Other related posts:

  • » [gruppe3] VS: komentarer