[gruppe3] VS: [gruppe3] Re: [gruppe3] Sender e-post: Kontekstanalyse.doc, Målanalyse.xls

  • From: "Henning" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 20 Oct 2005 13:29:04 +0200


-----Opprinnelig melding-----
Fra: gruppe3-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:gruppe3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] På
vegne av Dennis
Sendt: 12. oktober 2005 11:46
Til: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
Emne: [gruppe3] Re: [gruppe3] Sender e-post: Kontekstanalyse.doc,
Målanalyse.xls

Har kikket på målanalysen og endret punktene for teknisk + fikset layout.

Filen er også lagt på web.

hilsen
Dennis

Henning Gundersen wrote:

>Hei.
>Her er filene.
>Kan dere komme med synspunkter.
>
>Dennis: Vi har gradert tekniske punkter, men det vet vi lite om, så fint om
>du kan korrigere.
>
>Henning
>

 

_____________ NOD32 EMON 1.1261 (20051019) information _____________

This message was checked by NOD32 antivirus system
http://www.eset.com

 

Other related posts:

  • » [gruppe3] VS: [gruppe3] Re: [gruppe3] Sender e-post: Kontekstanalyse.doc, Målanalyse.xls