[gruppe3] VS: ang gruppemail

  • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 14 Sep 2005 15:05:40 +0200

Tester om du får på gruppemail nå.

 

Henning

 

  _____  

Fra: vegar vegar [mailto:jollibob@xxxxxxxxxxx] 
Sendt: 14. september 2005 14:33
Til: hennigun@xxxxxxxxx
Emne: RE: ang gruppemail

 


sendte til fellesn nu. å nu fikk æ sendt mail. så han dennis må se at han
har rett addr.

men trur det funke, fordi nu fikk æ den mailn æ akkorat sendt til fellesn.
vet ikke ka som har skjedd..

-Vegar-

Other related posts:

  • » [gruppe3] VS: ang gruppemail