[gruppe3] VS: Dagbok,Problemformulering, prosessmål fra Gruppe3 Klasse1AB Høst 2005

  • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 16 Sep 2005 14:24:51 +0200

Her er svaret fra Ann-Mari
Vi får tenke litt på dette

Henning

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ann-Mari Torvatn [mailto:Ann-Mari.Torvatn@xxxxxxxxx] 
Sendt: 16. september 2005 14:18
Til: Henning Gundersen
Emne: Re: Dagbok,Problemformulering, prosessmål fra Gruppe3 Klasse1AB Høst
2005

Hei,

prosjektdagboka er solid ført, dere har fått med både forlesninger og 
øvingstimer i både prosjekt og webpublisering. Foreløpig iengen føring 
av individuelt arbeid, har det kanskje ikke forekommet ennå? Innholdet i 
møtene er ikke særslil fyldig, dere sier ikke noe om hva dere tenker, 
men det kan være godt å ha noe litt mer fyldig når dere skal oppsummer 
utviklingen av arbeidet i rapporten.

Når det gjelder problemformuleringen, er emnet og målruppen greit nok 
beskrevet. men dee skulle også ha et mål for målgruppen med, hva de skal 
oppnå ved å lese websdien deres, og det er ikke helt ferdig. (Det er 
IKKE det samme å skrive hva deres egen hensikt er.)

Ann-Mari T.__________ NOD32 1.1218 (20050915) Information __________

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

 

_____________ NOD32 EMON 1.1218 (20050915) information _____________

This message was checked by NOD32 antivirus system
http://www.eset.com

 


Other related posts:

  • » [gruppe3] VS: Dagbok,Problemformulering, prosessmål fra Gruppe3 Klasse1AB Høst 2005