[gruppe3] Testmelding for mailingliste "gruppe3@freelists.org"

  • From: Dennis Lundh <DennisJMJ.Lundh@xxxxxxxxx>
  • To: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 07 Sep 2005 10:00:01 +0200

Hei!

Dette er en testmelding for å bekrefte at alle mottar mail ifra mailinglisten gruppe3@xxxxxxxxxxxxx som er en lukket liste for vår gruppe.

Det er fint om dere bekrefter å ha mottatt denne meldingen.


Dennis

Other related posts: