[gruppe3] Samarbeidsavtalen online

  • From: Dennis Lundh <DennisJMJ.Lundh@xxxxxxxxx>
  • To: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 13 Sep 2005 23:46:40 +0200

Hei!

Siden er enda veldig enkel....bare en link og litt tekst... men det viktige er at
samarbeidsavtalen ligger online på:


http://www.the-menace.com/webprosjekt/

Dette er mitt område på serveren cube.iu.hio.no. Jeg forsøkte å finne ut hvordan jeg skal dele ut området så alle får tilgang. For meg virker det som om dette ikke vil fungere over ftp, men kun lokalt ifraskolen maskiner.

Dette bør vi sjekke nærmere imorgen.


Dennis

Other related posts:

  • » [gruppe3] Samarbeidsavtalen online