[gruppe3] SV: formatering av dokumenter

 • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
 • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 19 Sep 2005 17:18:21 +0200

Høres bra ut

Henning

-----Opprinnelig melding-----
Fra: gruppe3-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:gruppe3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] På
vegne av Dennis Lundh
Sendt: 19. september 2005 15:58
Til: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
Emne: [gruppe3] formatering av dokumenter

Vi må bli enige om en felles regel for hvordan navn på dokumenter og i 
hvilket format de skal være. Jeg har følgende forslag:

  * filnavn skrives med små bokstaver, med "_" for mellomrom, og med
   bokstavene a-z og tallene 0-9. Dettte gjelder alle dokumenter
   gruppen produserer. 
  * formatet på filen bør for tekst være rtf, altså Raw Text Format. 
   (.rtf) Dette kan man velge når man lagrer dokumentet med "Lagre
   som" eller "Save As".
  * Bilder eller innskannede dokumenter sendes som jpg/gif eller Adobe
   PDF.

Eksempel på¨filnavn: fil_med_mellomrom01.rtf

Jeg foreslår at referat får filnavn "referatddmmyyyy": eks. 
referat_07092005.rtf

Alt dette er for å gjøre det enklere for oss å legge ting ut på web, og 
ikke minst finne det igjen etterpå ;-)

Dennis
__________ NOD32 1.1220 (20050919) Information __________

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

 

_____________ NOD32 EMON 1.1220 (20050919) information _____________

This message was checked by NOD32 antivirus system
http://www.eset.com

 


Other related posts:

 • » [gruppe3] SV: formatering av dokumenter