[gruppe3] SV: Re: Websiden for administrative ting er oppdatert

 • From: "Henning" <hennigun@xxxxxxxxx>
 • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 17 Nov 2005 12:33:09 +0100

Hei Dennis

 

Her er timene fra alle oss andre frem til i dag.

Det er gjort endringer fra 18.oktober frem til i dag.

 

Kan du legge dette inn i den originale?

Det mangler også 2 referat henvisninger i dagboka 1 og 2 november.

 

Vi trenger en oversikt over den enkeltes timer, helst delt opp i forelesning
og arbeid. Og med gjenomsnitt tid.

Jeg kan godt lage det dersom du sender meg endelig dagbok.

 

Ang: http://www.iu.hio.no/~s135579/webprosjekt/

Så er link til prosjektet P2P feil.

Det er også feil målanalyse. Legger med den siste versionen

 

Jeg kan levere i morgen

 

Henning

 

 

 _____ 

Fra: gruppe3-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:gruppe3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] På
vegne av Dennis
Sendt: 17. november 2005 07:39
Til: gruppe3@xxxxxxxxxxxxx
Emne: [gruppe3] Re: Websiden for administrative ting er oppdatert

 

Wooops.....feil i link....denne er fullstendig
http://www.iu.hio.no/~s135579/webprosjekt/


Hilsen Dennis

Dennis wrote: 

Hei!

Har oppdatert websiden for prosjektet på http://www.iu.hio.no/~s135579/
<http://www.iu.hio.no/%7Es135579/> 

Jeg har også oppdatert dagboken med tider og referat-linker. Har også lagt
til link for å komme tilbake til hovedsiden igjen, etter at man har vært på
dagbok-siden.

NB: Sjekk dagboken for å se etter feil, eller utelatelser. Vegar spesielt:
Du har glemt antall timer på en av dine linjer (merket med rød skrift). 


Referatene er konvertert til html og lagt opp. 


Hilsen Dennis

 

Other related posts:

 • » [gruppe3] SV: Re: Websiden for administrative ting er oppdatert