[gruppe3] Referat og underskrevet avtale

  • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 15 Sep 2005 23:15:29 +0200

Her er kopi av avtale jeg sender til lærer, og et bilde av avtalen

 

Henning

Attachment: Samarbeidsavtale2.jpg
Description: JPEG image

Other related posts:

  • » [gruppe3] Referat og underskrevet avtale