[gruppe3] Referat fra møte 14/9 ang webprosjekt

  • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 14 Sep 2005 18:44:59 +0200

Hei.

Her er referat fra i dag.

 

Dennis og Håvar: det er viktig at dere kommer i morgen i webpro, da vi må
endre på samarbeidsavtalen, og lage ferdig dok som skal leveres.

Dersom dere er forhindret, gi beskjed og si ifra når dere kan treffes på
tlf.

 

Henning

Other related posts:

  • » [gruppe3] Referat fra møte 14/9 ang webprosjekt