[gruppe3] Prosjekt dagbok

  • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 12 Sep 2005 23:40:19 +0200

Her er en kort skisse på en dagbok, 

Vi får snakke om denne, og finne en god løsning som Dennis kan legge ut på
web.

 

Henning

Other related posts:

  • » [gruppe3] Prosjekt dagbok