[gruppe3] Prosessevaluering

  • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 16 Nov 2005 20:47:50 +0100

Jeg har lest i tipsheftet, og prosessevalueringen skulle være i forhold til
prosessmål.

 

Se hva dere synes om dette.

Det er viktig at dere mener noe, da vi skal snakke med lærer om prosjektet
til uka.

 

Henning

Other related posts: