[gruppe3] Fremdriftsplan

  • From: "Henning" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 22 Sep 2005 08:56:12 +0200

Hei.

Her er utkast til fremdriftsplan slik vi skrev på sist møte.

Dersom det går, så vil jeg gjerne ha eventuelle tilbakemeldinger ikveld, da
jeg skal jobbe i morgen.

Dennis, fint om du ser på formatering, farger størelser etc, da du var flink
med dagboka.

Henning

Other related posts:

  • » [gruppe3] Fremdriftsplan