[gruppe3] Dok som skal sendes lærer fredag 16/9

  • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: <gruppe3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 16 Sep 2005 00:04:59 +0200

Hei.

 

Her er dagbok, problemformulering og prosessmål som skal sendes lærer i
morgen.

Kan dere se gjennom og komme med eventuelle komentarer.

 

I Dagboka har jeg ført opp alle på felles forelesninger og øvingstimer, da
jeg ikke vet hvem som har vært tilstede.

 

Henning

Other related posts:

  • » [gruppe3] Dok som skal sendes lærer fredag 16/9