[gruppe3] re: "Dagbok,Problemformulering, prosessmål fra Gruppe3 Klasse1AB Høst 2005" + fremdriftsplan

  • From: "Henning Gundersen" <hennigun@xxxxxxxxx>
  • To: "'Ann-Mari Torvatn'" <Ann-Mari.Torvatn@xxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 23 Sep 2005 22:47:13 +0200

Hei.

Vi har i prosjektdagboka linker til mer utfyllende møtereferat.
Vi har nå rettet problemformulering som ble vist deg på onsdag.
Disse endringene kan også ses  på prosjektets web-side
Link: http://www.the-menace.com/webprosjekt

Vedlagt fines vår fremdriftsplan.

Hilsen

På vegne av gruppe 3 klasse 1AB

Henning Gundersen


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Ann-Mari Torvatn [mailto:Ann-Mari.Torvatn@xxxxxxxxx] 
Sendt: 16. september 2005 14:18
Til: Henning Gundersen
Emne: Re: Dagbok,Problemformulering, prosessmål fra Gruppe3 Klasse1AB Høst
2005


Hei,

prosjektdagboka er solid ført, dere har fått med både forlesninger og 
øvingstimer i både prosjekt og webpublisering. Foreløpig iengen føring 
av individuelt arbeid, har det kanskje ikke forekommet ennå? Innholdet i 
møtene er ikke særslil fyldig, dere sier ikke noe om hva dere tenker, 
men det kan være godt å ha noe litt mer fyldig når dere skal oppsummer 
utviklingen av arbeidet i rapporten.

Når det gjelder problemformuleringen, er emnet og målruppen greit nok 
beskrevet. men dee skulle også ha et mål for målgruppen med, hva de skal 
oppnå ved å lese websdien deres, og det er ikke helt ferdig. (Det er 
IKKE det samme å skrive hva deres egen hensikt er.)

Ann-Mari T.__________ NOD32 1.1218 (20050915) Information __________

This message was checked by NOD32 antivirus system.
http://www.eset.com

 

_____________ NOD32 EMON 1.1231 (20050923) information _____________

This message was checked by NOD32 antivirus system
http://www.eset.com

 

Other related posts:

  • » [gruppe3] re: "Dagbok,Problemformulering, prosessmål fra Gruppe3 Klasse1AB Høst 2005" + fremdriftsplan