[gnestahandel] Årsmöte Onsdag 25/3 kl 18:15 på Gustafsvik

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Mar 2015 10:20:54 +0100

Varmt välkomna

*Osa till charlotte@xxxxxxxx <charlotte@xxxxxxxx> oavsett om du kommer
eller inte senast måndag 23/3*

Attachment: Dagordning Årsmöte GH 2014.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: Motion från Styrelsen.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: Verksamhetsberättelse 2014.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Årsmöte Onsdag 25/3 kl 18:15 på Gustafsvik - Charlotte Sunvisson (Synia)