[gnestahandel] (no subject)

  • From: Järnia Gnesta <gnesta@xxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 29 Sep 2014 14:28:43 +0000

Hej,

vi är inte längre med i Gnesta Handel så det vore bra om ni kunde ta bort oss 
från er maillista.

MvH

Linda

Gnesta Järnhandel.

Other related posts:

  • » [gnestahandel] (no subject) - Järnia Gnesta