[gnestahandel] Re: [gnestahandel] Studiebesök!

  • From: Lotta Bylund <bylundlotta@xxxxxxxxx>
  • To: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 23 Apr 2015 11:07:48 +0200

Hej
Jag är intresserad att följa med men skulle gärna vilja veta om besöken
läggs på verksamhet som kan "ge café verksamhet" något.
Lotta // Pelle och Lottas café
Den 23 apr 2015 10:43 skrev "Gnesta Handel" <ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>:

Hej alla medlemmar!

Jag har fått en förfrågan från Kajsa Kromnér om att göra ett studiebesök
tillsammans med handlare från Strängnäs, se nedan för mer information.
Vänligen återkom till mig eller Kajsa ganska omgående om du är intresserad
att följa med, då resan är planerad till slutet av maj.*Med vänliga hälsningar**Per Bormark*

*Box 43, 646 21 GNESTA*

*070-2902799*

*ordf@xxxxxxxxxxxxxxx* <ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>

[image: A description...]---------- Forwarded message ----------
From: *Kajsa Kromnér* <Kajsa.Kromner@xxxxxxxxx>
Date: Mon, Apr 20, 2015 at 4:44 PM
Subject: studiebesök
To: "Per Bormark <per@xxxxxxxxxxxx>" <per@xxxxxxxxxxxx>

Hej Per,

Hoppas allt är bra med dig!

Jag och Anna S hade ett väldigt intressant möte med Catarina Berglund som
är verksamhetsansvarig för Strängnäs business park. Hon arbetar också med
våra gemensamma frågor kring destinationsutveckling.

Vi ska öppna upp ert samarbete med några av våra näringar inom Gnesta
kommuns näringsliv där handel är en av de fokusområden som vi vill fördjupa
oss i. Vårt första förslag var att anordna en gemensamt studiebesök, där vi
bjuder in handlare i Strängnäs och Gnesta som får åka på i en gemensam buss
till en mindre stad där vi har ett gemensamt program.

Skulle det vara av intresse och skulle det i så fall finnas möjlighet att
åka redan i slutet av maj?

Varma hälsningar,
Kajsa Kromnér

*Kajsa Kromnér | Näringslivssamordnare*

*[image: cid:08ba13fa-fd11-4137-b4b4-97a55df71c6e]*

[image: cid:1730529f-8cfc-4518-8c5d-bd4bf86f7449]

Kommunikation och samverkan | Västra storgatan 15 | 646 80 Gnesta
Telefon: 0158-275 349 | Växel: 0158-275 000
www.gnesta.se | Kajsa.Kromner@xxxxxxxxx

PNG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Re: [gnestahandel] Studiebesök! - Lotta Bylund