[gnestahandel] Re: [gnestahandel] Påminnelse Utvecklingsmöjligheter för företagare

  • From: Ellinor Rosén <ellinor.rosen@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 11 Sep 2015 13:26:57 +0200

Hej Kajsa

Jag anmäler mig till kursen, men garderar mig för att tiderna och upplägget
inte passar.

Ha en skön helg
Ellas Handarbetsbutik/Ellinor

From: Gnesta Handel
Sent: Thursday, September 10, 2015 2:49 PM
To: mailto:gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx ; elisabeth.gustavsson@xxxxxxxxx ;
kaffebaren0158@xxxxxxxxx ; sohrab_1386@xxxxxxxxx ; 'ylva strömberg' ;
marie@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cc: Kajsa Kromnér
Subject: [gnestahandel] Påminnelse Utvecklingsmöjligheter för företagare

Hej!

Här kommer en bra möjlighet att höja kompetensen hos ditt företag! Senast
anmälning är 11 september, imorgon, och det går inte att anmäla sig i efterhand.

Vid frågor, kontakta Kajsa.Kromner@xxxxxxxxx på Gnesta Kommun. Omgående. Nu.

Med vänliga hälsningarPer Bormark

Box 43, 646 21 GNESTA

070-2902799

ordf@xxxxxxxxxxxxxxx
JPEG image

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Re: [gnestahandel] Påminnelse Utvecklingsmöjligheter för företagare - Ellinor Rosén