[gnestahandel] Re: [gnestahandel] Påminnelse!

  • From: Skänken AB <skankenab@xxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 16 May 2016 10:21:50 +0200

Jag kommer!

måndag 16 maj 2016 skrev Charlotte Sunvisson (Synia) <charlotte@xxxxxxxx>:

Här kommer en påminnelse om *Gnesta Handel mötet på onsdag 18/5 strax
efter 18*.
*Osa senast idag måndag 16/5* så vi vet hur många mackor som ska göras.

*Välkomna *

*Charlotte*
Ordförande


 [image: A description...]

JPEG image

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Re: [gnestahandel] Påminnelse! - Skänken AB