[gnestahandel] Re: [gnestahandel] Medlemsmöte tisdag 2/9

  • From: Åsa Forssman <asa.forssman@xxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 31 Aug 2014 12:52:01 +0200

Hej ! Ursäkta sent svar, jag kommer på mötet! Vart ska vi vara o vilken tid är 
det sagt? Mvh

Åsa Forssman
ModeCity i Gnesta AB

> 13 Aug 2014 kl. 11:55 skrev Charlotte Sunvisson <charlotte@xxxxxxxx>:
> 
> Osa senast 30/8  till charlotte@xxxxxxxx 
> Fika betalas denna gång ur egen ficka.
> 
> //Charlotte
> 
> 
> <image001.jpg>

Other related posts: