[gnestahandel] Re: [gnestahandel] Kallelse Gnesta Handel Möte 6/11

  • From: "Info" <info@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 28 Oct 2014 13:15:23 +0100

Jag kommer på mötet !!! Med vänlig hälsning, Ciccis heminredning 

Skickat från min iPhone

> 23 okt 2014 kl. 12:49 skrev "Charlotte Sunvisson (Synia)" 
> <charlotte@xxxxxxxx>:
> 
> 
> Med vänlig hälsning
> 
> Charlotte
> <Kallese GH 6:11.pdf>


Other related posts: