[gnestahandel] Re: [gnestahandel] Gnesta Handel möte 30/8

  • From: Skänken AB <skankenab@xxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 26 Aug 2016 15:43:08 +0200

Jag kan tyvärr inte komma. Med vänlig hälsning, Petra

torsdag 25 augusti 2016 skrev info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx <
info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:
* Hej Jag kommer Lisbeth Larsson Salong Fina Fötter
------------------------------ Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<javascript:_e(%7B%7D,'cvml','gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx');>
<gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<javascript:_e(%7B%7D,'cvml','gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx');>> för
Charlotte Sunvisson (Synia) <charlotte@xxxxxxxx
<javascript:_e(%7B%7D,'cvml','charlotte@xxxxxxxx');>> Skickat: den 19
augusti 2016 15:35 Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
<javascript:_e(%7B%7D,'cvml','gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx');> Ämne:
[gnestahandel] Gnesta Handel möte 30/8   Hej alla, Hoppas ni har haft en
bra sommar både försäkringsmässigt och hunnit vara lediga någon dag. Vi
träffas på Gustafsvik tisdagen 30 / 8 strax efter 18  Vi planerar höstens /
julens aktiviteter. Varm välkomna  osa till ordf@xxxxxxxxxxxxxxx
<javascript:_e(%7B%7D,'cvml','ordf@xxxxxxxxxxxxxxx');> senast 29/8  *

Other related posts: