[gnestahandel] Tjejkvällen

  • From: "info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" <info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: Gnesta Handel <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 29 Feb 2016 08:13:11 +0000

Hej

Ber om ursäkt för att det blir lite ändringar, men så är det ju ibland.

Mötet den 5 april ang. tjejkvällen kommer att bli samma dag men kl. 8.00 på 
Gustafsvik.

När det gäller själva tjejkvällen så kommer vi ha öppet till 21.00 som vanligt, 
att vi först ändrade till 20.30 berodde på ett litet missförstånd.

Uppträdandet kommer däremot att vara kl. 20.30 som planerat.

Ha en bra dag
Med vänlig hälsning
Arbetsgruppen "tjejkvällen"
Lisbeth, Tina och Cicci T


Other related posts: