[gnestahandel] Tankar om onsdagsmöte

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 9 Sep 2016 11:13:19 +0200

I onsdags morse var det kommunmöte, men det blev tyvärr inte som ett sådant
möte vi är vana vid. Istället för att ha en konstruktiv dialog mellan
handlare, kommunledning och politisk ledning blev det en slags ventil för
allmänna klagomål. Så tycker jag inte vi ska ha det. Vi måste vid dessa
möten fokusera på de frågor som faktiskt rör kommunledningen.Att ha åsikter och ge/ta kritik är normalt och krävs för att utveckling ska
kunna ske. Men det ska också framföras på ett sakligt sätt vilket tyvärr
inte skedde i onsdags. Jag hoppas att vi i fortsättningen kan ha en positiv
dialog, då dessa möten är viktiga för oss alla.För Styrelsen i Gnesta Handel

Ordförande Charlotte Sunvisson

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Tankar om onsdagsmöte - Charlotte Sunvisson (Synia)