[gnestahandel] Sommartidningen 2014

  • From: "Gnesta Handel" <ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 8 May 2014 11:16:01 +0200

Hej!

Nu är det hög tid att välja storlek på ert införande i SP:s och vår
Sommartidning. Det är en produkt som har bra spridning via post, ligger
länge hos kunder och butiker och är allmänt uppskattad. Om ni vill ha mer
information om utgivningen, kontakta Janne (arvid.gerdtman@xxxxxxxxx) eller
Evonne (Evonne.Wilhelmsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Boka plats nu, manus ska
vara inne inom kort, ca 2 v beroende på hur färdigt det är, kontakta Evonne
om det.

Hjälp till och gör sommartidningen till en bra produkt, vi medlemmar har
rabatterat införande jämfört med icke medlemmar.

 

Med vänliga hälsningar

 

Per Bormark

0158-36005

070-2902799

 <mailto:per.bormark@xxxxxxxxx> ordf@xxxxxxxxxxxxxxx

 

Logga Gnesta

 

JPEG image

Attachment: Gnesta Sommartidning till medlemmar mejl.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Sommartidningen 2014 - Gnesta Handel