[gnestahandel] SV: [gnestahandel] Årsmöte Onsdag 25/3 kl 18:15 på Gustafsvik

  • From: Eila Hokkanen <eila.hokkanen@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Mar 2015 14:45:36 +0000

Kommer inte
Eila
Eldabutiken

Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Charlotte Sunvisson (Synia)
Skickat: den 11 mars 2015 10:21
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [gnestahandel] Årsmöte Onsdag 25/3 kl 18:15 på Gustafsvik

Varmt välkomna

Osa till charlotte@xxxxxxxx<mailto:charlotte@xxxxxxxx> oavsett om du kommer 
eller inte senast måndag 23/3

Other related posts:

  • » [gnestahandel] SV: [gnestahandel] Årsmöte Onsdag 25/3 kl 18:15 på Gustafsvik - Eila Hokkanen