[gnestahandel] SV: [gnestahandel] SV: [gnestahandel] Re: [gnestahandel] Studiebesök!

  • From: Eila Hokkanen <eila.hokkanen@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 23 Apr 2015 10:08:57 +0000

Hej!
Låter som ett intressant initiativ. Ett personligt önskemål från min sida
gäller tidpunkten. Vi är på resa i USA då och kan följa med v 24. Förstår att
alla har olika önskemål och agendor att förhålla sig till, men utifall att man
får önska så har jag gjort det nu ☺

Varma Spishälsningar
Eila
Eldabutiken Gnesta
0158 140 35

Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Gnesta Handel
Skickat: den 23 april 2015 11:19
Till: gnestahandel@freelists. org
Ämne: [gnestahandel] SV: [gnestahandel] Re: [gnestahandel] Studiebesök!

Det är naturligtvis svårt att säga något om, inte ens orten vi ska till är
bestämd ännu. Min erfarenhet är att det mer är upp till deltagarna att se till
vad man kan ta nytta av när man gör en sådan här resa, än att bli serverad med
klara förslag. Samt att träffa andra företagare och knyta kontakter.
Ta frågan till Kajsa, det tror jag kan vara bättre.


Med vänliga hälsningar

Per Bormark
Box 43, 646 21 GNESTA
070-2902799
ordf@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>
[A description...]

Från:
gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx<mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx>
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Lotta Bylund
Skickat: den 23 april 2015 11:08
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx<mailto:gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
Ämne: [gnestahandel] Re: [gnestahandel] Studiebesök!


Hej
Jag är intresserad att följa med men skulle gärna vilja veta om besöken läggs
på verksamhet som kan "ge café verksamhet" något.
Lotta // Pelle och Lottas café
Den 23 apr 2015 10:43 skrev "Gnesta Handel"
<ordf@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>>:
Hej alla medlemmar!
Jag har fått en förfrågan från Kajsa Kromnér om att göra ett studiebesök
tillsammans med handlare från Strängnäs, se nedan för mer information. Vänligen
återkom till mig eller Kajsa ganska omgående om du är intresserad att följa
med, då resan är planerad till slutet av maj.

Med vänliga hälsningar

Per Bormark
Box 43, 646 21 GNESTA
070-2902799
ordf@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>
[A description...]


---------- Forwarded message ----------
From: Kajsa Kromnér <Kajsa.Kromner@xxxxxxxxx<mailto:Kajsa.Kromner@xxxxxxxxx>>
Date: Mon, Apr 20, 2015 at 4:44 PM
Subject: studiebesök
To: "Per Bormark<mailto:per@xxxxxxxxxxxx>"
<per@xxxxxxxxxxxx<mailto:per@xxxxxxxxxxxx>>
Hej Per,
Hoppas allt är bra med dig!
Jag och Anna S hade ett väldigt intressant möte med Catarina Berglund som är
verksamhetsansvarig för Strängnäs business park. Hon arbetar också med våra
gemensamma frågor kring destinationsutveckling.
Vi ska öppna upp ert samarbete med några av våra näringar inom Gnesta kommuns
näringsliv där handel är en av de fokusområden som vi vill fördjupa oss i. Vårt
första förslag var att anordna en gemensamt studiebesök, där vi bjuder in
handlare i Strängnäs och Gnesta som får åka på i en gemensam buss till en
mindre stad där vi har ett gemensamt program.
Skulle det vara av intresse och skulle det i så fall finnas möjlighet att åka
redan i slutet av maj?
Varma hälsningar,
Kajsa Kromnér

Kajsa Kromnér | Näringslivssamordnare[cid:1730529f-8cfc-4518-8c5d-bd4bf86f7449]

Kommunikation och samverkan | Västra storgatan 15 | 646 80 Gnesta
Telefon: 0158-275 349 | Växel: 0158-275 000
www.gnesta.se<http://www.gnesta.se> |
Kajsa.Kromner@xxxxxxxxx<mailto:Kajsa.Kromner@xxxxxxxxx>JPEG image

PNG image

JPEG image

Other related posts: