[gnestahandel] SV: [gnestahandel] Medlemsmöte onsdag 18 maj

  • From: <christina.johannesson@xxxxxxxxxxx>
  • To: <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 May 2016 11:45:37 +0000

Hej Charlotte,

Vi som en av den senaste medlemmarna måste tyvärr tack nej denna gång, men vi 
hoppas att vi ska kunna vid nästa tillfälle.

Med vänlig hälsning,

Christina Johannesson
Kundstöd företag

Swedbank AB (publ)
Box 101
646 22 Gnesta
Tel +46 (0)158-525 07

[Kanal 1]<http://kanal1.swedbank.se/sst/inf/out/infOutIntra3/0,,1840,00.html>
[UGGLAN.png]


Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Charlotte Sunvisson ;(Synia)
Skickat: den 10 maj 2016 15:15
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [gnestahandel] Medlemsmöte onsdag 18 maj

Välkomna till medlemsmöte onsdag 18/ 5 strax efter 18:00
Vi träffas som vanligt hos Birgitta på Gustafsvik.
Osa till charlotte@xxxxxxxx<mailto:charlotte@xxxxxxxx> senast 16/5

Varmt välkomna!

Charlotte
Ordförande

[A description...]

GIF image

PNG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [gnestahandel] SV: [gnestahandel] Medlemsmöte onsdag 18 maj - christina.johannesson