[gnestahandel] SV: [gnestahandel] Kallelse Gnesta Handel Möte 6/11

  • From: "Tina Andreason" <andreasonsel.tina@xxxxxxxxx>
  • To: <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 27 Oct 2014 09:19:40 +0100

Hej Charlotte!

 

Jag kommer på mötet 6/11

 

Med vänlig hälsning

Tina Andréason / elkedjan

 

Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Charlotte Sunvisson (Synia)
Skickat: den 23 oktober 2014 12:49
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [gnestahandel] Kallelse Gnesta Handel Möte 6/11

 

 

Med vänlig hälsning

 

Charlotte

Other related posts: