[gnestahandel] SV: [gnestahandel] Kallelse Gnesta Handel Möte 6/11

  • From: Eila Hokkanen <eila.hokkanen@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 25 Oct 2014 16:01:38 +0000

Hej, vi från Elda kommer inte.
Varma Spishälsningar
Eila

Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Charlotte Sunvisson (Synia)
Skickat: den 23 oktober 2014 12:49
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [gnestahandel] Kallelse Gnesta Handel Möte 6/11


Med vänlig hälsning

Charlotte

Other related posts: