[gnestahandel] SV: [gnestahandel] Gnesta Handel möte 30/8

  • From: "info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" <info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 25 Aug 2016 11:05:56 +0000

Hej

Jag kommer


Lisbeth Larsson
Salong Fina Fötter
________________________________
Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx <gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx> för 
Charlotte Sunvisson (Synia) <charlotte@xxxxxxxx>
Skickat: den 19 augusti 2016 15:35
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [gnestahandel] Gnesta Handel möte 30/8

Hej alla,

Hoppas ni har haft en bra sommar både försäkringsmässigt och hunnit vara lediga 
någon dag.

Vi träffas på Gustafsvik tisdagen 30 / 8 strax efter 18

Vi planerar höstens / julens aktiviteter.

Varm välkomna
osa till ordf@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:ordf@xxxxxxxxxxxxxxx> senast 29/8


Other related posts: