[gnestahandel] SV: [gnestahandel] Gnesta Handel möte 30/8

  • From: "Tina Andreason" <andreasonsel.tina@xxxxxxxxx>
  • To: <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 25 Aug 2016 11:27:52 +0200

Hej!

 

Jag kommer på mötet

 

Med vänlig hälsning

Tina elkedjan

 

Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Charlotte Sunvisson ;(Synia)
Skickat: den 19 augusti 2016 15:36
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [gnestahandel] Gnesta Handel möte 30/8

 

Hej alla,

 

Hoppas ni har haft en bra sommar både försäkringsmässigt och hunnit vara lediga 
någon dag.

 

Vi träffas på Gustafsvik tisdagen 30 / 8 strax efter 18 

 

Vi planerar höstens / julens aktiviteter.

 

Varm välkomna 

osa till ordf@xxxxxxxxxxxxxxx senast 29/8 

 

 

Other related posts: