[gnestahandel] SV: [gnestahandel] Gnesta Gröna marknad Inställd!

  • From: Eila Hokkanen <eila.hokkanen@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 30 Jun 2015 11:39:10 +0000

Det var tråkigt, den var uppskattad förra året.
// Eila
Eldabutiken Gnesta
www.eldabutikengnesta.se

Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Gnesta Handel
Skickat: den 30 juni 2015 12:38
Till: gnestahandel@freelists. org
Kopia: marie@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 'ylva strömberg';
elisabeth.gustavsson@xxxxxxxxx; kaffebaren0158@xxxxxxxxx; sohrab_1386@xxxxxxxxx
Ämne: [gnestahandel] Gnesta Gröna marknad Inställd!

Gnesta Gröna marknad är inställd då Gnesta Lanthandeln kommer byta ägare i höst.
För mer info:
Gnesta Lanthandel
Stora Torget 3
646 31 Gnesta
0158 - 13 666
www.gnestalanthandel.se<http://www.gnestalanthandel.se>
www.gnestagronamarknad.se<http://www.gnestagronamarknad.se>

Med vänliga hälsningar

Per Bormark
Box 43, 646 21 GNESTA
070-2902799
ordf@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>
[A description...]

JPEG image

Other related posts:

  • » [gnestahandel] SV: [gnestahandel] Gnesta Gröna marknad Inställd! - Eila Hokkanen