[gnestahandel] SV: Viktig information om Gnesta Marknad/Gnestadagarna

  • From: Eila Hokkanen <eila.hokkanen@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 7 May 2015 12:19:59 +0000

Här kommer vår logga!

Varma Spishälsningar
Eldabutiken Gnesta
Eila

Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Gnesta Handel
Skickat: den 5 maj 2015 10:12
Till: gnestahandel@freelists. org; kaffebaren0158@xxxxxxxxx;
elisabeth.gustavsson@xxxxxxxxx; marie@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 'Peter Karlsson'
Ämne: [gnestahandel] Viktig information om Gnesta Marknad/Gnestadagarna

Hej!
Innan och under Gnesta Marknad kommer det delas ut en karta med
programinformation. Styrelsen har beslutat att alla Gnesta Handels medlemmar
kommer finnas med utan kostnad, i form av en logga per butik. Denna logotyp
måste ni skicka till mig omgående, så att produktionen av bladet kan komma
igång.
Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Per Bormark
Box 43, 646 21 GNESTA
070-2902799
ordf@xxxxxxxxxxxxxxx<mailto:ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>
[A description...]

JPEG image

Attachment: Eldalogo.gif
Description: Eldalogo.gif

Other related posts: