[gnestahandel] Re: SV: Expot!

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 5 Oct 2016 15:12:39 +0200

Hej
Var kanske lite otydlig men vi tänkte en påse som vi fyller med saker från
oss handlare så det blir en härlig mix av vårt utbud.

//Charlotte

Den 5 oktober 2016 15:05 skrev info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx <
info@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>:


* Hej Charlotte Är det en påse som ska lottas ut? Lisbeth
------------------------------ Från: gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx> <gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<gnestahandel-bounce@xxxxxxxxxxxxx>> för Charlotte Sunvisson (Synia)
<charlotte@xxxxxxxx <charlotte@xxxxxxxx>> Skickat: den 5 oktober 2016 13:54
Till: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx> Ämne:
[gnestahandel] Expot!   Hej Vi tänkte dela ut en kundenkät på Expot om hur
man upplever handeln i Gnesta, och lotta ut en liten påse med små saker
från oss, känner du att din butik/företag  har någon liten sak att lägga i
påsen gärna ihop med visitkort, så kom förbi Synia senast fredag  Tack på
förhand Charlotte på Synia *

Other related posts: