[gnestahandel] Rekommenderade öppet tider vid helg / aftnar

  • From: Charlotte Sunvisson <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 14 May 2014 10:58:57 +0200

Hej,

Här kommer rekommenderade tider vid helger och aftnar
Naturligtvis har vi alla olika tryck i butikerna vid olika tillfällen och
anpassar öppet tider därefter.

Med vänlig hälsning

Charlotte Sunvisson
0158-809008

Sekreterare

[image: Logga Gnesta]

JPEG image

Attachment: Öppettider helger:aftnar.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Rekommenderade öppet tider vid helg / aftnar - Charlotte Sunvisson