[gnestahandel] Protokoll möte 20/5

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 26 May 2015 15:10:29 +0200

Hej

Här kommer protokoll (bifogas) för senaste mötet.

Nästa möte blir 26 augusti strax efter kl 18.00 hos Brigitta på Gustafsvik.

Hej från

Charlotte på Synia
Sekreterare


[image: A description...]

JPEG image

Attachment: Gnesta Handel 20:5-15.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Protokoll möte 20/5 - Charlotte Sunvisson (Synia)