[gnestahandel] Protokoll från årsmöte.

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 20 Mar 2016 18:56:32 +0100

Hej

Tack alla som närvarade.

Bifogar protokoll.


Hälsningar

Charlotte

Attachment: Årsmöte protokoll Gnesta Handel 160315 på Gustafsvik.pdf
Description: Adobe PDF document

Attachment: Diskussioner utöver årsmötet var.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Protokoll från årsmöte. - Charlotte Sunvisson (Synia)