[gnestahandel] Protokoll

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 7 Sep 2016 16:47:35 +0200

Hej

Här kommer protokoll från morgonens samtal mellan Gnesta Handel / kommunen.

Tack alla som kom

//Charlotte på Synia

Attachment: Möte 160907.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts: