[gnestahandel] Protokoll

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 20 May 2016 15:12:16 +0200

Hej

Här kommer protokoll från Gnesta Handels medlems möte 18 maj.

Tack alla som kom

Trevlig Helg

Charlotte på Synia

Attachment: Medlemsmöte 18 maj 2016.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts: