[gnestahandel] Kuponghäften!

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 11 Oct 2016 10:38:32 +0200

Det finns kupong häften kvar sen Expot om ni  vill dela ut i butikerna,
bara komma och hämta hos mig.

Hej från
Charlotte på Synia

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Kuponghäften! - Charlotte Sunvisson (Synia)