[gnestahandel] Kommunmöte 25/9

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 25 Sep 2014 11:00:41 +0200

Hej
Här kommer minnesanteckningar från morgonens möte

Med vänlig hälsning

Charlotte
Leg.Optiker
Synia
0158-809008[image: A description...]

JPEG image

Attachment: Kommunmöte 25: 9.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Kommunmöte 25/9 - Charlotte Sunvisson (Synia)