[gnestahandel] Kommunmöte 20 aug

  • From: "Gnesta Handel" <ordf@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 15 Aug 2014 09:23:51 +0200

Hej!

Välkomna till det planerad mötet med kommunen den 20 aug kl 8:00 som
vanligt.

 

Med vänliga hälsningar

 

Per Bormark

0158-36005

070-2902799

 <mailto:per.bormark@xxxxxxxxx> ordf@xxxxxxxxxxxxxxx

 

Logga Gnesta

 

JPEG image

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Kommunmöte 20 aug - Gnesta Handel