[gnestahandel] Info från ÖSP

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 24 May 2016 12:22:00 +0200

Hej

Bifogar info från Peter Karlsson på ÖSP
Har ni frågor om detta så kontakta honom.

Med vänlig hälsning

Charlotte
Ordförande Gnesta Handel

Attachment: Förhandsgranska bilaga Gnesta handel event erbj 2016-2017.pdfGnesta handel event erbj 2016-2017.pdf237 KB.webloc
Description: Binary data

Other related posts:

  • » [gnestahandel] Info från ÖSP - Charlotte Sunvisson (Synia)