[gnestahandel] Gnesta Expo 2016

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 8 Sep 2016 10:13:59 +0200

Bifogar info från Knut & Co som håller i Expot

Ha en fin dag

Charlotte på Synia

Attachment: ERBJUDANDE TILL GNESTA HANDEL GNESTA EXPO 2016.pdf
Description: Adobe PDF document

Other related posts: