[gnestahandel] Gnesta Expo 2016

  • From: "Charlotte Sunvisson (Synia)" <charlotte@xxxxxxxx>
  • To: "gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx" <gnestahandel@xxxxxxxxxxxxx>, Robert Ekström <kaffebaren0158@xxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 13 Jun 2016 14:32:22 +0200

Hej

Då var planering av Gnesta Expo 2016 i full gång, och vi beslutade vid
förra mötet att Gnesta Handel ställer ut, självklart får man som enskild
företagare oxå ställa ut.
Då arrangörerna vill lyfta fram handlarna så vill vi ha in era loggor,
skicka in
 din logga till *info@xxxxxxxxxxxxxxxxx <info@xxxxxxxxxxxxxxxxx>*
Vill ni ta del av allt som händer ang expot gå in på www.gnestaexpo2016.se

//Charlotte Sunivsson
Synia AB/ Ordförande Gnesta Handel

Other related posts: